Vi bruger egne eller tredjeparts cookies for at forbedre vores service ved at analysere Deres browsing vaner. Hvis De fortsætter med at browse uden at ændre indstillinger, betragter vi det som en accept af brugen af cookies på vores site. De kan få flere oplysninger eller en vejledning i, hvordan De ændrer indstillinger, på vores "Lovpligtige information".

JEG ACCEPTERER
De Kanariske Øer – På livets breddegrad

DATA FOR KONKURRENCEN “DET BEDSTE KLIMA I VERDEN” Udarbejdet af PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

 • FØRSTE,- Organisations Organ, Territorialt Omfang, Midlertidigt og Deltagere
 • ANDET,- Formål
 • TREDIE,. Præmier
 • FJERDE,- Fremgangsmåde ved Deltagelse
 • FEMTE,- Tilkendegørelse af Krav
 • SJETTE,- Offentliggørelse af Vinder forslagene
 • SYVENDE.- Ændring af Præmierne
 • OTTENDE,- Brug af Vinderens billede
 • NIENDE,- Forholdsregler mod Bedrageriske Aktioner
 • TIENDE,- Fritagelse for Ansvaret for dårlig funktion af Nettet
 • ELVTE,- Beskyttelse af Data
 • TOLVTE,- Intellektuel Ejendomsret
 • TRETTENDE,- Eventuelle modifikationer af Konkurrencen
 • FJORTENDE,- Deponering af Forudsætningerne
 • FEMTENDE,- Lov, Domstol og Retsområde

FØRSTE.- Organisations Organ, Territorialt Omfang, Midlertidigt og Deltagere.

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., (i det følgende benævnt PROMOTUR) er Organismen, der organiserer konkurrencen “Det bedste klima i Verden”.

PROMOTUR er en Juridisk Enhed tilhørende vicesekretariatet af Turistministeriet i den Kanariske Regering - Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias - der som socialt formål har studiet, fremmelse, formidling, udbredelse og markedsføring af de forskellige produkter og turistservice på Kanarieøerne samt fremmelse af Øernes turistmæssige tilbud, med bopæl på gaden Víctor Hugo, 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria (España) og med C.I.F. A35845593.

PROMOTUR benytter den professionelle service af firmaet DEC COMUNICACIÓN, S.A. tilkendt projektet ved offentlig licitation som reklamebureau, udskrevet af Promotur for at organisere og behandle den her beskrevne konkurrence.

Konkurrencen er aktiv i promotionsperioden, der går fra 28. maj 2013 til 28. maj 2016, begge dage inklusive.

Mulige deltagere er interesserede internet brugere over 18 år og med legal bopæl i Spanien, som åbner internet på mikroadressen www.verdensbedsteklima.com, efter at have opfyldt de etablerede krav som beskrevet i fjerde forudsætning og de følgende.

I denne konkurrence kan ikke deltage ansatte i PROMOTUR, eller DEC COMUNICACIÓN, S.A., og heller ikke disses familiemedlemmer (omfattende tredie og fjerde grads familie og alle blodbeslægtede) og ej heller ikke juridiske personer, fysiske personer der ikke har residens i Spanien samt personer under 18 år..


ANDET.- Formål.

Formålet med den her beskrevne konkurrence er at stimulere besøg på web adressen www.verdensbedsteklima.com for at modtage meddelelser fra PROMOTUR, blive inkluderet i dennes database og deltage med meningsytringer på dette site, alt i henhold til hvad der er fastlagt i Elvte Forudsætning.


TREDIE.- Præmier.

Præmierne i denne konkurrence er:

 • Kunne deltage i et billedgalleri, hvor vinderens fotos fra besøg på Kanarieøerne indsættes.
 • Kunne blive valgt til “la foto del día” - “dagens foto” en hvilkensomhelst af de dage konkurrencen varer og som angivet i Første Forudsætning.

FJERDE .- Fremgangsmåde ved Deltagelse.

I løbet af hele den angivne promotionsperiode, skal alle internetbrugere der ønsker at være deltagere i henhold til reglerne angivet i Første Forudsætning, og som åbner web siden www.verdensbedsteklima.com, registrere sig og udfylde en formular som findes på denne side, hvori de angiver personlige data (navn, efternavn, komplet adresse, telefonnummer og e-mail adresse), desuden skal de acceptere regler og betingelse for konkurrencen samt databeskyttelses politikken.

Efter udfyldelse af formularen og registrering kan deltagereren ”indsætte” det foto vedkommende ønsker, på betingelse af at vedkommende selv har taget dette foto og at det er i forbindelse med en rejse til Kanarieøerne.

Dette foto indgår i denne sektions fotogalleri, og kan ligeledes indsættes i PROMOTUR´s officielle sektion, udgivet i de sociale net..

De tekniske specifikationer for disse fotos er som følger:

 • Maksimal vægt 20 megabites,
 • Formater de accepteres: jpg, jpeg, gif og png.

Dommerkomiteen, der består af repræsentanter fra PROMOTUR og fra reklamebureauet DEC COMUNICACIÓN, S.A., bedømmer de af deltagernes indsendte fotos og vælger et af disse som la “dagens foto”, idet der kun vælges et (1) foto om dagen i løbet af hele konkurrencens promotionsperiode.

Det af deltagerne indsendte materiale skal være udført af vedkommende, idet PROMOTUR ikke tager ansvaret for eventuelle krav fra tredie part angående overtrædelse af intellektuel/industriel ejendomsret, eller uretsmæssig indblanding i vedkommendes ret til ære, personligt eller familiært privatliv, vedkommendes offentlige image, eller af en hvilken som helst anden art..

PROMOTUR kan via den før angivne jury vælge ikke at accepterer eller eliminere i den her beskrevne konkurrence, forslag præsenteret af deltagere der krænker hvad der er fastlagt i de her beskrevne Forudsætninger - Bases eller som efter deres mening kan skade personers selvrespekt eller værdier og rettigheder anerkendt i Grundloven, specielt i forbindelse med børn, ungdom og kvinder.

Deltagerne accepterer, simpelthen ved at deltage i denne konkurrence, de grundlæggende normer og juryens og PROMOTUR’s kriterier for opklaring af et hvilket som helst spørgsmål afledt af udviklingen af denne..


FEMTE.- Tilkendegørelse af krav.

Reklamationsperioden for en hvilken som helst hændelse i forbindelse med denne konkurrence udløber tre (3) måneder efter afslutningen af promotions perioden.


SJETTE.- Offentliggørelse af vinderforslagene.

PROMOTUR offentliggør deltagerne fotografier i fotogalleriet på nævnte web side. Ligeledes offentliggøres la “dagens foto” sålænge promotions perioden varer, og dette fremhæves i den nævnte sektion på web- siden.


SYVENDE.- Ændring af Præmierne.

Præmierne i denne konkurrence kan ikke på nogen måde ændres, varieres, kompenseres økonomisk eller overdrages på opfordring af vinderne.


OTTENDE.- Brug af Vinderens billede.

Vinderne autoriserer PROMOTUR til at anvende deres navne og efternavne samt billeder i annonce- eller redaktions materiale i forbindelse med promotion af Kanarieøerne, uafhængigt af i hvilket i hvilket medie, og som stipuleret i Første og Anden Forudsætning, uden at denne anvendelse giver ophavsmanden ret til betaling eller anden fordel. PROMOTUR kan, såfremt nødvendigt, udbede denne accept skriftligt.


NIENDE.- Forholdsregler mod bedrageriske aktioner.

Såfremt PROMOTUR og/eller DEC COMUNICACIÓN, S.A. opdager enhver unormalitet eller har mistanken om at en deltager umuliggør den normale udvikling af deltagelsen i denne konkurrence, enten ved illegalt at ændre registreringen eller deltagelsen med en hvilken som helst fremgangsmåde, teknisk eller i databehandling, for at forfalske deltagelsen, kan disse ensidigt eliminere indskrivningen af denne deltager.

Til dette formål har PROMOTUR iværksat den nødvendige teknologiske støtte for at kunne opdage enhver bedragerisk, unormal eller svigagtig handling med det formål at ændre deltagelsen i denne konkurrence med henblik på at opnå en præmie på ulovlig måde. Således reserverer PROMOTUR sig retten til at eliminere enhver deltager der opdages eller som giver mistanke om en irregulær handling som her beskrevet, uden nogen form for advis.


TIENDE.- Fritagelse for Ansvaret for dårlig funktion af Nettet.

PROMOTUR er fritaget for ethvert ansvar i forbindelse med dårlig funktion af Internet, eller ukorrekt transmission af indholdet, som kunne umuliggøre den korrekte funktion af nærværende konkurrence af grunde der ikke har noget med PROMOTUR at gøre og specielt i tilfælde af svigagtighed.


ELVTE.- Beskyttelse af Data.

Deltagerne accepterer specielt brug af deres navn med efternavn, på den måde som PROMOTUR måtte anse for passende, for at kunne meddele dem at være vindere.

Desuden, og i henhold til Den Organiske Lov - Ley Orgánica 15/1999, af 13. december, angående beskylttelse af personlige data, vil alle de afgivne data blive indført i et automatisk arkiv, for hvilket PROMOTUR har ansvaret og som er oprettet med henblik på at udvikle promotions handlinger, udarbejde annoncer og deltage i begivenheder på Kanarieøerne.

Vi gør ligeledes opmærksom på, at disse data ikke vil blive videregivet til tredie parter.

Udøvelsen af adgangsret, rettelse, anullering eller modsigelse kan finde sted på PROMOTUR’s kontor, gaden Víctor Hugo, 60 Stuen. 35006. Las Palmas de Gran Canaria; eller ved at sende en meddelelse til internet adressen webturismolopd@turismodecanarias.com.


TOLVTE.- Intellektuel Ejendomsret.

Såvel vinderne som resten af deltagerne i konkurrencen garanterer, at de råder over forfatterrettighederne, industri- og/eller intellektuelle rettigheder, udtrykkelig accept eller af enhver anden form over de indsendte forslag, og at de overgiver, eksklusivt til PROMOTUR alle rettigheder til udnyttelse af samme (forslag) således at PROMOTUR kan anvende disse i enhver form for annoncemateriale som udarbejdes i forbindelse promotionsarbejde for Kanarieøerne som bestemmelsessted, som socialt objekt, uafhængigt af hvilket medie der er forbundet med nærværende konkurrence, samt udbredelsen i ethvert annonce medie på hvilket som helst sted i verden, inkluderet Internet, de offentlige profiler af PROMOTUR i de sociale netværk, television, uden nogen form for tidsmæssig eller territorisk begrænsning og uden at man i disse omstændigheder kan kræve nogen form for økonomisk kompensation.

PROMOTUR er fritaget, og ikke ansvarlig for manglende opfyldelse fra deltagerens side af enhver form for intellektuel rettighed, industriel elller image, samt ethvert ansvar der kunne fremgå af den manglende opfyldelse eller defekte opfyldelse fra deltagernes side af hvad der er fremlagt i disse baser.

Alle rettigheder til indhold i forbindelse med konkurrencen er PROMOTUR’s ejendom.


TRETTENDE.- Eventuelle modifikationer af Konkurrencen.

PROMOTUR reserverer sig retten til på ethvert tidspunkt at modificere betingelserne i næværende sales promotion, endda en eventuel anullering før det fastsatte tidspunkt, på betingelse af at der er en retsgyldig begrundelse, og forpligter sig til at meddele de nye baser, betingelse for promotionen eller den definitive anullering med tilstrækkelig tid og annoncering.


FJORTENDE.- Deponering af Forudsætningerne.

Baserne for nærværende konkurrence er deponeret og ført til prokols af Notar for Notarkollegiet - Notario del Ilustre Colegio de Madrid, hr. Carlos del Moral Carro, med kontor i gaden Serrano, nº 38, 2ª Sal, 28001-Madrid og offentliggjort i det Elektroniske Arkiv for baser og konkurrencer (ABACO) en service af generel interesse tilbudt af det Generelle Notar Råd - Consejo General del Notariado og offentliggjort www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario og vil være til rådighed for enhver person der ønsker at konsultere disse samt ligeledes på web- siden www.verdensbedsteklima.com.


FEMTENDE.- Lov, Domstol og retsområde.

Fortolkningen og opfyldelsen af de foreliggende Forudsætninger gælder i henhold til spansk lov, og i tilfælde af manglende overensstemmelse giver de implicerede afkald på hvilket retsområde der måtte tilkomme dem, for anvendelse og fortolkning af denne kontrakt udelukkende overfor Tinghuse og Domstole i Las Palmas de Gran Canaria.

Ekspertens
vurdering
"Vintrene på de Kanariske Øer ligner ikke vintrene i resten af Europa eller på den iberiske halvø, for når Europa mange steder er under frysepunktet, nyder de solen på de Kanariske Øer og temperaturer omkring 25ºC og et misundelsesværdigt miljø."

Mario Picazo Meteorolog og "vejrmand"


4.800 timers lys om året